Παραστάσεις, ακροάσεις, σεμινάρια, μαθήματα και νέα για το χορό στην Ελλάδα.

28.5.09

Πρόγραμμα του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

23.7 22:00|24.7 20:00|ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
MATHILDE MONNIER & LA RIBOT
Mathilde Monnier & La Ribot / Gustavia

24.7 22:00|ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
PEEPING TOM
Gabriela Carrizo, Samuel Lefeuvre, Franck Chartier,
Maria Otal, Eurudike De Beul / Le Sous-Sol

25.7 22:00|26.7 20:00|∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
XAVIER LE ROY
Xavier Le Roy / Self Unfinished

26.7 22:00|ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
MATHILDE MONNIER
Mathilde Monnier / Tempo 76

15-26.7
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
Με τον Ted Stoffer
Πληροφορίες &Εγγραφές:
Εριφίλη Εφραιµίδου
Τ.: 210 7751731/ Κ.: 6973034771
Ε.: mail@kalamatadancefestival.gr

17-18.7
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Με την Bojana Kunst
Πληροφορίες &Εγγραφές:
Στεριανή Τσιντζιλώνη
Τ.: 210 7520640/ Κ.: 6944415170
Ε.: mail@kalamatadancefestival.gr

16.7 22:00| 17.7 22:00|ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
KARAS
Saburo Teshigawara / Obsession - Un Chien A

17.7 20:00|18.7 20:00|ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
COMPAGNIE EA SOLA
Ea Sola / Air Lines

18.7 22:00|19.7 20:00|∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
JOSEF NADJ
Josef Nadj / Woyzeck

19.7 22:00|20.7 22:00|ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
JASMIN VARDIMON COMPANY
Jasmin Vardimon / Justitia

20.7 20:00|21.7 22:00|ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΝΙΑ∆ΑΚΗΣ
Αντώνης Φωνιαδάκης / Η ιεροτελεστία της άνοιξης

22.7 20:00|∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ADLIBDANCES
Κατερίνα Παπαγεωργίου / Lang

22.7 22:00|ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
PEEPING TOM
Gabriela Carrizo, Samuel Lefeuvre, Franck Chartier,
Simon Versnel, Eurudike De Beul / Le Salon

23.7 20:00|25.7 20:00|∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
IRAQIS BODIES
Muhanad Rasheed / Crying of my Μother


Προπώληση εισιτηρίων από Πέµπτη 25.6.09
∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας:
10:00-13:00 & 18:30-21:00 καθηµερινά (εκτός Κυριακής)

Πληροφορίες για εισιτήρια και κρατήσεις µέσω πιστωτικών καρτών (VISA & MASTERCARD)
Τ.: 27210 20186 & 20307 Φ.: 27210 20243

Τιµές εισιτηρίων

25,00 € & 15,00 € (φοιτητικό και β΄΄ ζώνη Κάστρου περιορισµένης ορατότητας)
Για όλες τις παραστάσεις στο Αµφιθέατρο του Κάστρου και την παράσταση Βόυτσεκ του Ζοζέφ Νατζ στο ∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο

20,00 € & 15,00 € (φοιτητικό)
Για τις παραστάσεις στα: Γυµναστήριο Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαµάτας, ∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας & ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαµάτας

Ειδική τιµή: 12,00 € για όλες τις παραστάσεις, για τους συµµετέχοντες στο Σεµινάριο 15-26.7 µε τον Τεντ Στόφερ

Για περισσότερες πληροφορίες:
∆ιεθνές Κέντρο Χορού Καλαµάτας
Παν. Καίσαρη 6, 24100 Καλαµάτα
Τ.: 27210 83086 & 90886
Φ.: 27210 26966
E.: mail@kalamatadancefestival.gr