Παραστάσεις, ακροάσεις, σεμινάρια, μαθήματα και νέα για το χορό στην Ελλάδα.

8.6.10

Αντώνης Φωνιαδάκης - Do us Apart

Picture 4

DO US APART
Creation for BALLET JUNIOR DE GENEVE
With the support of Service Cantonale de la culture de l'Etat de Genève, Département des affaires culturelles de la Ville de Genève, Fondation Ernst Göhner 
et Fluxum Foundation for the creation and the touring.

The new creation of Andonis  Foniadakis  that begins with quirky soundscapes created by voices of Meredith Monk, Diamanda Galas 
and Marina Rozenfeld, with  Punk, Rock and Goth elements, creates an environment for expressing the voice of a  group of young people
who oppose conformism order.The power of the group  exceeds the  physical limits of the single unit and functions,  as an uncontrollable 
wave that overturns the existing regularity. The dream meets reality , light meets darkness, and tragedy meets redemption.
 
26-27  June 2010

An excerpt of 10 min will be presented at the Dance Competition  Danse Elargie
An initiation of Musée de la Danse and Theatre de la Ville in Paris
If you are around we will be happy to have your support on this dance competition.

THÉÂTRE DE LA VILLE
2 PLACE DU CHÂTELET PARIS 4 
FRANCE


 2-3-4  July 2010

Athens International Dance Festival
8th Edition
Room D10
Starts at 21:30 
Free entrance

ATHENS TECHNOPOLIS
PIREOS ST, GAZI DISTRICT 100
GREECE

This presentation made possible with the support of FLUXUM FOUNDATION and  IFA (French Institute of Athens)